Om NHF     Kontakt oss

Norsk Hemokromatoseforbund

Postboks 120 Bønes

5849 BERGEN

 

NHF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er disponert for eller lider av hemokromatose og deres pårørende. Alle andre som har interesse av å motta informasjon eller støtte forbundet kan imidlertid også blir medlemmer. Det koster kr. 150 per år å stå som medlem. Forbundet drives av ildsjeler på frivillig basis innimellom alt annet på kveldstid og i helger.

 

Ta kontakt med vår likepersonstelefontjeneste og -likepersonskontakttjeneste

 

Tlf: +47 93 40 53 22
info@hemokromatose.no


IKKE bruk kontaktskjema på siden 'Kontakt oss': Skjemaet inneholder en ukjent feil som gjør at post ikke kommer frem til oss. Vi vet ikke hvor lenge denne funksjonen har vært ute av drift.

 

Telefon og e-post blir betjent av styreleder Ketil Toska.

 

Se også liste med lokale likepersoner under menypunktet Kontakt oss. Klikk på aktuell region.

 

FACEBOOK

Se diskusjoner på siden Hemokromatose:

https://www.facebook.com/groups/146772382009915/

 

 

MEDLEMSKAP

Dette koster kr. 150 per år. Du kan sende en e-post der du oppgir navn, årstallet (4 siffer) du er født, postadresse og øvrige kontaktdata. Vi samler opp i bolker for innmelding til vårt regnskapsbyrå, så det kan gå 1-2 uker før du får giro i posten. Betalende medlemmer får tilgang til nyhetsbrev, samt brosjyrer og informasjon fra tidligere år etter innmelding. De kan også delta på vår lukkede side på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/31316083928540596

 

Du kan også gå til vår link Om NHF oppe i høyre hjørne og klikke på Bli medlem! for mer informasjon.


IKKE bruk kontaktskjema på siden 'Kontakt oss': Skjemaet inneholder en ukjent feil som gjør at post ikke kommer frem til oss. Vi vet ikke hvor lenge denne funksjonen har vært ute av drift.

 

NYHETER 2017

Register deg på verdenskartet for hemokromatose. Det er registering for pasienter, pårørende, forskere og helsepersonell. La din stemme bli hørt!

https://www.diseasemaps.org/en/hereditary-haemochromatosis


NHF deltok på landsmøtet til forbundet i UK

Dette gikk av stabelen 31. mars til 1. april i Birmingham. NHF deltok med styremedlemmene Vidar Heggenes og Ketil Toska. Første dag var et medisinsk fagseminar der kompetanse ble formidlet av internasjonale foredragsholdere til hovedsaklig et medisinsk orientert publikum. Dag to inneholdt deler av foredragene dagen før men med innholdet vinklet mot medlemmer i UK. Det var runder med spørsmål og svar begge dager. Mer informasjon finner man her: http://haemochromatosis.org.uk/support/conference/ og http://haemochromatosis.org.uk/conference-2017/ og http://haemochromatosis.org.uk/conference-new-understanding/.  

   
Hjem / Jernets funksjon /

Utskriftsvennlig versjon Print


Hemokromatose og kosthold

Forandringer av kosten for å minske eller fjerne jerninntaket er vanligvis unødvendig. Behandlingen med ukentlige blodtapping og senere vedlikeholdstapping vil fjerne jernoverskuddet effektivt og forhindre ny skadelig økning. Man bør imidlertid utvise forsiktighet i forhold til enkelte kosttilskudd.

En amerikansk gruppe har gitt følgende anbefalinger:

  • Unngå jerntilskudd. Mange multivitaminpreparater inneholder jern; les på etiketten.
  • Begrens inntak av rødt kjøtt til 1-2 middager per uke.
  • Vis måtehold med alkohol (ved leverskader: lite eller ikke alkohol). Alkohol kan øke jernopptak og enkelte røde og hvite viner kan inneholde relativt mye jern (avhengig av jordsmonn).
  • Begrens inntak av vitamin C-tilskudd (under 500 mg/dag). Vitamin C er et nødvendig næringsstoff; det virker bl.a. som antioksidant. Frukt og grønnsaker er derfor viktige i kostholdet. Ved jernoverskudd vil store doser vitamin C kunne virke som en skadelig prooksidant.
  • Bruk mineraltilskudd (uten jern) bare ved påvist spesifikk mangel. Ved hemokromatose er opptak av uorganisk kobolt, mangan, sink og bly økt. Kobolt skilles raskt ut, men de tre andre metallene lagres i lever og annet vev. Man vet lite om eventuelle skadevirkninger.
  • Ikke spis rå skalldyr (østers og andre skjell) fra varme farvann eller f.eks. på sydentur. En bakterie, Vibrio vulnificus, finnes naturlig mange steder i varmt kystvann. Denne bakterien kan gi infeksjon ved inntak av forurensede skjell som er rå eller dårlig kokt og ved innpass gjennom åpne sår ved håndtering av forurenset sjømat eller bading i forurenset vann. Personer med hemokromatose er en av flere risikogrupper der en infeksjon kan gi fatalt utfall.

Tilbake
 

Powered by Fetch Publish