Om NHF     Kontakt oss

Norsk Hemokromatoseforbund

Postboks 120 Bønes

5849 BERGEN

 

NHF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er disponert for eller lider av hemokromatose og deres pårørende. Alle andre som har interesse av å motta informasjon eller støtte forbundet kan imidlertid også blir medlemmer. Det koster kr. 150 per år å stå som medlem. Forbundet drives av ildsjeler på frivillig basis innimellom alt annet på kveldstid og i helger.

 

Ta kontakt med vår likepersonstelefontjeneste og -likepersonskontakttjeneste

 

Tlf: +47 93 40 53 22
info@hemokromatose.no

 

Telefon og e-post blir betjent av styreleder Ketil Toska.

 

Se også liste med lokale likepersoner under menypunktet Kontakt oss. Klikk på aktuell region.

 

FACEBOOK

Se diskusjoner på siden Hemokromatose:

https://www.facebook.com/groups/146772382009915/

 

 

MEDLEMSKAP

Dette koster kr. 150 per år. Du kan sende en e-post der du oppgir navn, årstallet (ikke dag og måned) du er født, postadresse og øvrige kontaktdata. Vi samler opp i bolker for innmelding til vårt regnskapsbyrå, så det kan gå 1-2 uker før du får giro i posten. Betalende medlemmer får et 12-14 siders nyhetsbrev to ganger årlig, samt brosjyrer og informasjon fra tidligere år etter innmelding. De kan også delta på vår lukkede side på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/31316083928540596

 

Du kan også gå til vår link Om NHF oppe i høyre hjørne og klikke på Bli medlem! for mer informasjon.

 

NYHETER 2016

Register deg på verdenskartet for hemokromatose. Det er registering for pasienter, pårørende, forskere og helsepersonell. La din stemme bli hørt!

https://www.diseasemaps.org/en/hereditary-haemochromatosis

 

NYHETER 2014

 

Landsmøte 2014

Dette ble arrangert helgen 19-20 september 2014 på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Fredag kveld var det en liten sosial samling med middag for de som hadde anledning til det. Selve landsmøtet ble arrangert lørdag 20. september kl. 09:30-16:30 med et par foredrag først på dagen og så generalforsamling for årene 2012 og 2013 etterfulgt av valg av nytt styre, vararepresentanter, valgkomite, revisor, mv.

 

Alle medlemmer kunne delta (men de som ikke var valgte representanter måtte da dekke reise og opphold selv). Alle på landsmøtet kunne stille til valg.

 

Nytt styre, vararepresentanter, valgkomite, landsmøtedelegater og revisor ble valgt.
Det ble besluttet å øke årskontingent fra kr. 100 til kr. 150 og nå starte innkreving av denne på forskudd.

En vitenskapelig komite ble også etablert med prof. dr. med Rune Johan Ulvik som leder. Videre sammensetning av komiteen vil bli annonsert etter innspill fra ulike medisinske faggrupper. 
VELKOMMEN TIL NORSK HEMOKROMATOSEFORBUND
(Norwegian Haemochromatosis Association)Hva er hemokromatose?

Hemokromatose er kjennetegnet ved økt opptak av jern i tynntarmen som medfører for store jernlagre i flere av kroppens organer.

Jernoverskudd virker skadelig på kroppens celler og kan gi varig organskade dersom ikke sykdommen oppdages og behandles. De organer som rammes oftest er lever, bukspyttkjertel, ledd og hjerte. Hemokromatose deles gjerne inn i primær og sekundær. Betegnelsen primær hemokromatose forbeholdes de med mutasjoner i HFE genet og benevnes også genetisk eller hereditær (arvelig) hemokromatose (= arvelig jernoverskudd). Primær hemokromatose forekommer nesten utelukkende hos hvite og finnes knapt hos asiater eller afrikanere. Den er mest utbredt i Skandinavia og Nord-Europa samt USA, Canada og Australia. Sekundær hemokromatose er en sekkebetegnelse på andre former for jernoverskudd og kan forårsakes av ulike tilstander.


Om hemokromatose
Uttalelse om arvelig hemokromatose til bruk ved søknad om livsforsikring
Er hemokromatose farlig?
Hvordan påvises hemokromatose?
Hvilke prøver kan avsløre om man har hemokromatose?
Hemokromatose og arv – primær hemokromatose
Jernets funksjon
Hvilke funksjoner har jern?
Hvorfor skades vev/organer ved jernoverskudd?
Hemokromatose og alkohol
Hemokromatose og kosthold
Bør jerntabletter bli reseptpliktige?


 

Powered by Fetch Publish