Om NHF     Kontakt oss

Norsk Hemokromatoseforbund

Postboks 120 Bønes

5849 BERGEN

 

NHF er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er disponert for eller lider av hemokromatose og deres pårørende. Alle andre som har interesse av å motta informasjon eller støtte forbundet kan imidlertid også blir medlemmer. Det koster kr. 150 per år å stå som medlem. Forbundet drives av ildsjeler på frivillig basis innimellom alt annet på kveldstid og i helger.

 

Ta kontakt med vår likepersonstelefontjeneste og -likepersonskontakttjeneste

 

Tlf: +47 93 40 53 22
info@hemokromatose.no

 

Telefon og e-post blir betjent av styreleder Ketil Toska.

 

Se også liste med lokale likepersoner under menypunktet Kontakt oss. Klikk på aktuell region.

 

FACEBOOK

Se diskusjoner på siden Hemokromatose:

https://www.facebook.com/groups/146772382009915/

 

 

MEDLEMSKAP

Dette koster kr. 150 per år. Du kan sende en e-post der du oppgir navn, årstallet (ikke dag og måned) du er født, postadresse og øvrige kontaktdata. Vi samler opp i bolker for innmelding til vårt regnskapsbyrå, så det kan gå 1-2 uker før du får giro i posten. Betalende medlemmer får et 12-14 siders nyhetsbrev to ganger årlig, samt brosjyrer og informasjon fra tidligere år etter innmelding. De kan også delta på vår lukkede side på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/31316083928540596

 

Du kan også gå til vår link Om NHF oppe i høyre hjørne og klikke på Bli medlem! for mer informasjon.

 

NYHETER 2016

Register deg på verdenskartet for hemokromatose. Det er registering for pasienter, pårørende, forskere og helsepersonell. La din stemme bli hørt!

https://www.diseasemaps.org/en/hereditary-haemochromatosis


Landsmøte 2016/2017

Kjære medlemmer!


Landsmøte 2016 skulle ha vært avholdt i 3 kvartal i år men av forskjellige årsaker. er det utsatt til neste år. Styret har fastsatt datoen til 27-28 januar 2017 og avholdes på Thon Oslo Airport hotell. NHF vil dekke overnatting for representantene for de enkelte fylkene, øvrige medlemmer som ønsker å delta må dekke kostnadene selv.


De som har saker som ønskes tatt opp på må sende dette inn til ett av styrets medlemmer.


Mvh

Ketil Toska/Leder


Invitasjon til landsmøte 28. januar 2017


27 January 2017 at 18:30 to 28 January 2017 at 16:30


Thon Hotel Oslo Airport

Balder allé 2, 2060 Gardermoen, Akershus, Norway


Send forpliktende påmelding til info@hemokromatose.no merket landsmøte.

Forbundet vil betale reise, opphold og deltakeravgift for delegater valgt på forrige landsmøte. 

Fredag kveld 27. januar kl. 18:30-21:30 har vi sosialt samvær med utveksling av erfaringer og diskusjon av aktuelle saker i forkant av selve landsmøtet. Kl. 20:30 har vi en felles middag på hotellet. Andre medlemmer som ønsker å delta på sosialt samvær må selv betale for middag på ca. kr. 450 uten drikke.

Lørdag 28. januar kl. 09:00-16:30 gjennomfører vi selve landsmøtet. Deltakeravgift for delegatene valgt på forrige landsmøte blir betalt av forbundet. Alle medlemmer som ønsker det (også de som har meldt seg inn i forbundet men ikke mottatt kontingent ennå) kan her delta mot å selv betale deltakeravgift på kr. 555.


 
VELKOMMEN TIL NORSK HEMOKROMATOSEFORBUND
(Norwegian Haemochromatosis Association)Hva er hemokromatose?

Hemokromatose er kjennetegnet ved økt opptak av jern i tynntarmen som medfører for store jernlagre i flere av kroppens organer.

Jernoverskudd virker skadelig på kroppens celler og kan gi varig organskade dersom ikke sykdommen oppdages og behandles. De organer som rammes oftest er lever, bukspyttkjertel, ledd og hjerte. Hemokromatose deles gjerne inn i primær og sekundær. Betegnelsen primær hemokromatose forbeholdes de med mutasjoner i HFE genet og benevnes også genetisk eller hereditær (arvelig) hemokromatose (= arvelig jernoverskudd). Primær hemokromatose forekommer nesten utelukkende hos hvite og finnes knapt hos asiater eller afrikanere. Den er mest utbredt i Skandinavia og Nord-Europa samt USA, Canada og Australia. Sekundær hemokromatose er en sekkebetegnelse på andre former for jernoverskudd og kan forårsakes av ulike tilstander.


Om hemokromatose
Uttalelse om arvelig hemokromatose til bruk ved søknad om livsforsikring
Er hemokromatose farlig?
Hvordan påvises hemokromatose?
Hvilke prøver kan avsløre om man har hemokromatose?
Hemokromatose og arv – primær hemokromatose
Jernets funksjon
Hvilke funksjoner har jern?
Hvorfor skades vev/organer ved jernoverskudd?
Hemokromatose og alkohol
Hemokromatose og kosthold
Bør jerntabletter bli reseptpliktige?


 

Powered by Fetch Publish